ముగించు

అగ్ని సేవలు

వారంగల్ గ్రామీణ జిల్లా లో ఫైర్ సర్వీస్.

క్రమ సంఖ్య ఫైర్ స్టేషన్ పేరు స్థానం ల్యాండ్ లైన్ మొబైల్ సంఖ్య
1 డివిజనల్ ఫైర్ ఆఫీసర్ వరంగల్ 0870-2440083 9949991084
2 నర్సంపేట నర్సంపేట (V&M) 08718-230101 9963732744
3 పార్కల్ td>

పార్కల్ అంబేద్కర్ విగ్రహం దగ్గర,పార్కల్((వి అండ్ ఎం) 08713-241301 9963733501
4 ఫైర్ అవుట్‌పోస్ట్ గోర్రేకుంట ఫైర్ అవుట్‌పోస్ట్ గోర్రేకుంట ప్రగతి ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా 0870-2558101 9963730177