ముగించు

డెమోగ్రఫీ

2011 జనాభా లెక్కల తాత్కాలిక జనాభా గణాంకాల ప్రకారం, మొత్తం మండల సంఖ్య 13.

జనాభా లేబుల్ విలువ
ప్రాంతం 1,766 చదరపు కిలోమీటర్లు
రెవెన్యూ విభాగాల సంఖ్య 2
రెవెన్యూ మండల సంఖ్య 13
మండల ప్రజ పరిషత్‌ల సంఖ్య 13
గ్రామ పంచాయతీల సంఖ్య 323
మునిసిపాలిటీల సంఖ్య 2
గ్రామాల సంఖ్య 191
మొత్తం జనాభా 8,90,651