ముగించు

గ్రామము & పంచాయితీలు

మండలాలు మరియు గ్రామాలు
మండలం పేరు గ్రామాలు
1.చెన్నారావుపేట్ 1. అక్కల్చెడ
2. అమీనాబాద్
3. చెన్నారావుపేట్
4. గురిజాల
5. ఝల్లి
6. కోనాపురం
7. లింగగిరి
8.లింగాపురం
9. మక్దూంపూరమ్
10. పాపయ్యపేట
11. సూరిపల్లె
12. తిమరైనిపహాడ్
13.ఉప్పరిపల్లే
14.యెల్లైగూడెం
2.దుగ్గొండి 1.అడవిరంగాపూర్
2. చలపర్తి
3. దుగ్గొండి
4. కేశవపూర్
5.లక్ష్మీపూర్
6. మధిరమదనపల్లే
7. మహమ్మదాపూర్
8. మల్లంపల్లే
9. మండపల్లె
10.ముద్దునూర్
11. నచ్చినపల్లే
12. పోలారం
13.పోనకల్
14.రేపల్లె
15. రేకంపల్లే
16. తిమ్మపేట్
17. తోగ్గరై
18. వెంకటాపూర్
3.గీసుగొండ 1. అనంతారం
2.బొడ్డుచింతపల్లే
3. ధర్మారం
4. ఎల్కుర్తి
5. గీసుగొండ
6.గొర్రెకుంట
7.కొమ్మాల
8. మచ్చాపూర్
9. మనుగొండ
10. మొగిలిచెర్ల
11. ఊకల్
12. పోతరాజుపల్లే
13.రామచంద్రాపురం
14. శాయంపేట్
15. స్తంబంపల్లే
16. వంచగిరి
17. వసంతాపూర్
18.విశ్వనాథపూర్
4.ఖానాపూర్ 1. అయినెపల్లే
2. బుధరావుపేట్
3. దబీర్పెట్
4. ధర్మారావుపేట్
5. జాలుబండ
6. ఖానాపూర్
7. కొత్తూర్
8. మంగలవారిపేట్
9. మాటూవీరారం
10. పాఖాల అశోక్ నగర్
11. పోచారం
12. రాగంపేట్
13.రంగాపూర్
14. తుంగబందం
5. ఖిలా వరంగల్ 1. అల్లిపూర్
2. బొల్లికుంట
3. గాదేపల్లి
4. మమ్నూర్
5. నక్కలపల్లె
6. రంగశాయిపేట
7. స్తంభంపల్లి
8. తిమ్మాపూర్ (హవేలి)
9. ఉరుస్
10. వసంతపూర్
11. వరంగల్ కోట
6.నల్లబెల్లి 1. అర్షణపల్లే
2. అసరవెల్లి
3. గొవిందాపూర్
4. గుండ్లపహాడ్
5. కన్నారావుపేట్
6. కొండపూర్
7.లెంకలపల్లే
8. మేడపల్లే
9.ముచ్చింపల్లే
10. నగరాజుపల్లే
11.నల్లబెల్లి
12. నందిగామ
13.నారక్కపేట్
14. రాంపూర్
15. రామతీర్థం
16. రంగాపురం
17. రేలకుంట
18. రుద్రగూడెం
19.శనిగరం.
7.నర్సంపేట్ 1. భానాజీపేట్
2.ఇటికలపల్లే
3. కమ్మెపల్లే
4. లక్నేపల్లే
5. మదన్నపేట్
6. మధిర
7.మహేశ్వరం
8. ముత్తోజీపేట్
9. నర్సంపేట్
10. పస్పునూర్
11. రాజుపేట్
12. రామవరం
13.సర్వాపూర్
8.నెక్కొండ 1. అలంకానిపేట్
2. అప్పలరావుపేట్
3. బొల్లికుంట
4. చంద్రుగుండ
5. చిన్నకార్పొలే
6.దీక్షకుంట
7.గొట్లకుంట
8. గుండ్రేపల్లే
9. ముదిగొండ
10. నాగారం
11. నెక్కొండ
12.పనికెర
13. పత్తిపాక
14. పెద్దకొర్పోలే
15. రెడ్లవాడ
16. తోపంపల్లే
17. వెంకటాపూర్
9.పర్వతగిరి 1. అన్నారం షరీఫ్
2. బురుగమడ్ల
3. చింతనెక్కొండ
4. చౌటపల్లే
5. ఏనుగల్
6. గోపనపల్లే
7. కల్లెడ
8. కొంకపాక
9. పర్వతగిరి
10. రావూర్
11. రోళ్ళకల్
12. సోమారం
13. వడ్లకొండ
10.రాయపర్తి 1. బురహంపల్లే
2. గన్నారం
3. గట్టికల్
4. జగన్నాథపల్లే
5. కాట్రపల్లే
6. కేశవపూర్
7. కోలనపల్లే
8. కొండాపూర్
9. కొండూరు
10. కొత్తూర్
11. మురిపిరాల
12. మైలారం
13. ఊకల్
14. పెరికైడ్
15. పోతిరెడ్డిపల్లే
16. రాయపర్తి
17. సన్నుర్
18. తిర్మలపల్లే .
11.సంగెం 1. బొల్లికుంట
2. చింతలపల్లే
3. ఎలుగుర్
4.గాడేపల్లే
5. గవిచెర్ల
6. కాపులకనపర్తి
7. కాట్రేపల్లే
8. లోహిత
9. మున్ద్రోయి
10. ముమ్మడివరం
11. నల్లబెల్లీ
12. నార్లవాయి
13. పల్లరుగుడ
14. రాంచంద్రాపురం
15. సంగం
16. షాపూర్
17. తీగరాజుపల్లే
18. తిమ్మాపూర్
19. వెంకటాపూర్
12. వరంగల్ 1. దేశాయిపేట
2. ఎనుమాముల
3. గిర్మాజిపేట
4. కొత్తపేట
5. లక్ష్మీపూర్
6. మట్టెవాడ
7. పైడిపల్లె
8. రామన్నపేట
13.వర్ధన్నపేట్ 1. బండౌతుపుర్
2. చెన్నారం
3. దమ్మన్నపేట్
4. దివిటీపల్లే
5. ఐనోల్
6. కక్కిరాలపల్లే
7. కాట్రియాల్
8. కొత్తపల్లే
9.లియబర్తి
10. నల్లబెల్లీ
11. నందనం
12. పంతిని
13. పున్నోల్
14. రామవరం
15. సింగారం
16.ఉప్పరపల్లే
17. వర్ధన్నపేట్
18. యెల్లండ.