ముగించు

24/7 నిరంతరాయ విద్యుత్

తేది : 24/06/2017 - 30/04/2022 | రంగం: ప్రభుత్వం
టీఎస్ జెన్ కో

తెలంగాణలో 24 గంటల నిరంతరాయ విద్యుత్ సరఫరా, రైతులకు 9 గంటల ఉచిత విద్యుత్ సరఫరా అందించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం (గోట్స్) భావిస్తోంది.

అన్ని రౌండ్ల అభివృద్ధి మరియు జీవన ప్రమాణాలలో మెరుగుదల తీసుకురావడానికి అన్ని వినియోగదారులకు సరసమైన ఖర్చుతో 24X7 నమ్మకమైన మరియు నాణ్యమైన శక్తిని అందించడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది.

https://www.tssouthernpower.com/

లబ్ధిదారులు:

అందరూ పౌరులు

ప్రయోజనాలు:

24/7 తెలంగాణలో నిరంతరాయ విద్యుత్ సరఫరా

ఏ విధంగా దరకాస్తు చేయాలి

పైన తెలిపిన వెబ్ లింకును వాడండి