ముగించు

ఫిర్యాదును ఎలా సమర్పించాలి?

ప్రజావాణి /సి పి జి ర్ ఏ ఎం ఎస్ ఆన్ లైన్ ఫిర్యాదుల రిడ్రెస్సల్ వ్యవస్థ :

ఫిర్యాదును సమర్పించటానికి క్రింది వెబ్సైట్కు వెళ్ళండి.

పర్యటన: http://cpgrams.ts.nic.in

కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్, వరంగల్ గ్రామీణ

ప్రాంతము : కలెక్టరేట్ క్యాంపస్ | నగరం : వరంగల్ | పిన్ కోడ్ : 506001
ఇమెయిల్ : collector-wglr[at]telangana[dot]gov[dot]in